home kontakt
News
Zapisy

Trwają zapisy do Szkoły Letniej- intensywnych kursów języka polskiego dla obcokrajowców!

zobacz wiecej

Ceny są naliczane zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Płatność należy uregulować na początku każdego kolejnego miesiąca lub w dwóch ratach- 2 x 50 %.  Wpłata dokonywana jest gotówką lub przelewem na konto centrum językowego.

Dane do przelewu:

BOOGEE MATEUSZ MRÓWCZYŃSKI

Ul. Budziszyńska 112/1a

54-436 Wrocław

ING BANK ŚLĄSKI

22 1050 1575 1000 0092 0225 0057

Płatności nie podlegają zwrotowi. W razie nieobecności lektora z powodu wystąpienia nieprzewidywalnych okoliczności, centrum językowe zapewni realizację programu przez innego lektora bądź przełożenie zajęć na inny, dogodny dla obu stron termin.

W przypadku zajęć grupowych spóźnienie lub nieobecność Słuchacza nie stanowi podstawy do zwrotu pieniędzy.

W przypadku zajęć indywidualnych Słuchacz jest zobowiązany do poinformowania centrum językowego najpóźniej 24 godziny przed planowanym terminem zajęć. Jeśli rezygnacja nastąpi później, centrum językowe pobierze opłatę jak za zrealizowane zajęcia. O wcześniejszym odwołaniu zajęć lektora należy poinformować telefonicznie. Wówczas lektor i Słuchacz ustalają razem dogodny termin realizacji odwołanej lekcji, jednak ilość przekładanych lekcji nie może przekraczać dwóch w miesiącu.

News
Zapisy

Trwają zapisy do Szkoły Letniej- intensywnych kursów języka polskiego dla obcokrajowców!

zobacz wiecej